T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Etik Kurul Üyeleri


Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH Etik Kurulu Üye Listesi / İstanbul

No

Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

1

Doç. Dr. B. Kadri GÜLTEKİN (Başkan)

Halk Sağlığı/ Psikiyatri

2

Uzm. Dr. İshak SAYGILI (Başkan Yardımcısı)

Psikiyatri

3

Doç. Dr. Saime Füsun DOMAÇ

Nöroloji

4

Doç. Dr. Engin Emrem BEŞTEPE

Psikiyatri

5

Prof. Dr. S. Ferda KALEAĞASIOĞLU

Farmakoloji

6

Doç. Dr. Hüseyin GÜLEÇ

Psikiyatri

7

Yard. Doç. Dr. Alper YILDIRIM

Fizyoloji

8

Doç. Dr. Gülay KENANGİL

Nöroloji

9

Uzm. Dr. Merih ALTINTAŞ

Psikiyatri

10

Avukat Taşkın AZİZAĞAOĞLU

Hukuk

11

Sivil Üye Ş. Yeşim BAYRAMOĞLU

Medya ve İletişim

       *Sekretarya: Selvihan ÇETİNKAYA