T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Radyoloji


  • Radyoloji bölümü hastanemiz merkez kampüsünde idari bina giriş katta hizmet vermektedir. Hastanemizde Bilgisayarlı Tomografi (BT), doppler ultrason ve röntgen hizmeti verilmektedir.