SBÜ Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eğitim Planlarımız
                            ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2016 YILI EĞİTİM PLANI
NO EĞİTİM AŞAMALARI EĞİTİMİN KONUSU  ALT BAŞLIKLAR AMAÇ VE HEDEFLER EĞİTİM YÖNTEMİ ARAÇ-GEREÇ PLANLANAN TARİH/SAAT/SÜRE GERÇEKLEŞEN TARİH/SAAT/ SÜRESİ EĞİTİMCİ KATILIMCI EĞİTİM YERİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
1 Temel eğitim İletişim Kişiler arası iletişim Psikiyatri Hasta ve Ailesine Yaklaşım Çalışanların iletişim becerilerini geliştirmek çalışanlararası- hasta ve hasta yakınları ile etkin iletişim kurmanın önemini bilme Düz anlatım-İnteraktif Düz anlatım-İnteraktif 05.01.2016 12.01.2016 19.01.2016 60 dk. Uzm.Hem.Selda AYDIN Sağlık Bakım Hizmetlerine Bağlı Çalışan Sağlık Personeli/İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar/Temizlik Hizmetleri Personeli- Veri Giriş elemanları/Yemekhane Personeli Konferans Salonu Soru-cevap
2 Temel eğitim Hasta Hakları  Hasta Memnuniyeti Hasta Hakları ve Sorumlulukları Etik ve Hasta Hakları Hasta hakları konusun da tüm çalışanların bilgi sahibi olması Düz anlatım-İnteraktif Düz anlatım-İnteraktif 05.01.2016 12.01.2016 16.02.2016 19.01.2016 60 dk. Nagehan BORAN Sağlık Bakım Hizmetlerine Bağlı Çalışan Sağlık Personeli/İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar/Temizlik Hizmetleri Personeli- Veri Giriş elemanları/Yemekhane Personeli Konferans Salonu Soru-cevap
3 Temel eğitim Hasta Güvenliği Güvenli cerrahi uygulamaları-HBTC kullanımı ve bakımı-Transfüzyon güvenliği-Sözel istem uygulaması-Pembe kod-Mavi kod-İlaç güvenliği-Hasta transferi-Hasta düşmeleri-Hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması- Hasta Güvenliği konusunda bilgi beceri ve tutum kazandırılabilmesi Düz anlatım-İnteraktif Düz anlatım-İnteraktif 05.01.2016 12.01.2016 19.01.2016 60 dk. Uzm.Hem.Selda AYDIN Sağlık Bakım Hizmetlerine Bağlı Çalışan Sağlık Personeli/İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar/Temizlik Hizmetleri Personeli- Veri Giriş elemanları/Yemekhane Personeli Konferans Salonu Soru-cevap
4 Temel eğitim Çalışan Hakları Mobbing Beyaz Kod Çalışan Hakları Genelgesi Çalışanlara hastane enfeksiyonu  ile ilgili bilgi, beceri ve tutum  Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 05.01.2016 12.01.2016 19.01.2016 16.02.2016 60 dk. Elif SUCU Sağlık Bakım Hizmetlerine Bağlı Çalışan Sağlık Personeli/İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar/Temizlik Hizmetleri Personeli- Veri Giriş elemanları/Yemekhane Personeli Konferans Salonu Soru-cevap
5 Temel eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlık tarama programı/ Risk yönetimi/ Meslek hastalıkları/ Kesici delici alet yaralanması/ Kişisel koruyucu ekipman kullanımı Çalışanların Konu ile ilgili bilgi sahibi olup,gelişmeleri de takşp etmesi Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 05.01.2016 12.01.2016 19.01.2016 12.04.2016 60 dk. Nazlı ORHAN Selda AYDIN           İŞ Sağlığı Ve Çalışan Güvenliği Birim Personeli Sağlık Bakım Hizmetlerine Bağlı Çalışan Sağlık Personeli/İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar/Temizlik Hizmetleri Personeli- Veri Giriş elemanları/Yemekhane Personeli Konferans Salonu Soru-cevap
6 Temel eğitim Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi El hijyeninin önemi, El hijyeni endikasyonu.ell hijyeni sağlama yöntemleri,el diven kullanım kuralları,alkol bazlı el dezenfektanı ve güvenlik önlemleri Hastane enfeksiyonların da öneminin kavranması, Enfeksiyon risklerini tanımlayıp gerekli önlemlerin alınması Uygulamalı olarak etkin el yıkamayı öğrenme Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 09.02.2016 23.02.2016 15.03.2016 20.09.2016 60 dk. E.K.H.Nazlı ORHAN Sağlık Bakım Hizmetlerine Bağlı Çalışan Sağlık Personeli/İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar/Temizlik Hizmetleri Personeli- Veri Giriş elemanları/Yemekhane Personeli Konferans Salonu Soru-cevap
7 Temel eğitim Temizlik Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik Damlacık-Temas-Solunum İzolasyonu ve Standart Önlemler Çalışanların mevcut bilgilerini yeni gelişmelerle tazelemek  Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 09.02.2016 23.02.2016 14.06.2016 60 dk. E.K.H.Nazlı ORHAN Sağlık Bakım Hizmetlerine Bağlı Çalışan Sağlık Personeli/İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar/Temizlik Hizmetleri Personeli- Veri Giriş elemanları/Yemekhane Personeli Konferans Salonu Soru-cevap
8 Temel eğitim Vaka Sunumu Şizofreni Tanılı hasta vaka sunumu Hasta ile görüşmede uygun görüşme tekniklerini öğrenme./Vaka yönetiminde bütüncül yaklaşımı etkin bir şekilde kullanma Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 09.02.2016 23.02.2016 60 dk. E-1 Servisi Hemşire/Sağlık memuru/ATT/Paramedik Konferans Salonu Soru-cevap
9 Temel eğitim Vaka Sunumu Bipolar Affektif Bozukluğu olan hasta vaka sunumu Hasta ile görüşmede uygun görüşme tekniklerini öğrenme./Vaka yönetiminde bütüncül yaklaşımı etkin bir şekilde kullanma Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 09.02.2016 23.02.2016 60 dk. K-1 Servisi Hemşire/Sağlık memuru/ATT/Paramedik Konferans Salonu Soru-cevap
10 Temel eğitim CPR TemelYaşam Desteği/İleri Yaşam Desteği/Mavi Kod İleri yaşam desteği ve Temel yaşam desteği  konu hakkında bilgi sahibi olunması ve gerekli girişimleri öğrenme./ Çalışanların gelişiminin sağlanması Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 05.04.2016 19.04.2016 15.11.2016 60 dk. Nazlı ORHAN          İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar/Sağlık Bakım Hizmetlerine bağlı çalışanlar Konferans Salonu Soru-cevap
11 Temel eğitim CPR TemelYaşam Desteği/İleri Yaşam Desteği İleri yaşam desteği ve Temel yaşam desteği  konu hakkında bilgi sahibi olunması ve gerekli girişimleri öğrenme./ Çalışanların gelişiminin sağlanması Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 23/03/2016 60 dk. Kurum Dışı Hekim Hekim/Hemşire ve diğer sağlık personeli Konferans Salonu Soru-cevap
12 Temel eğitim Hasta ve Çalışan Güvenliği Güvenlik Raporlama Sistemi Çalışanların Güvenlik raporlama sistemi süreci konusunda bilgi sahibi olmaları Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 08.03.2016 22.03.2016 30 dk Uzm.Hem.Selda AYDIN Hekim/Hemşire ve diğer sağlık personeli Konferans Salonu Soru-cevap
13 Temel eğitim Nörolojik Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı Nörolojik Hastalıklar/ Hemşirelik Bakımı/Yatağa bağımlı Hasta Bakımı Hastane enfeksiyonların da öneminin kavranması Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 05.04.2016 19.04.2016 60 dk. Hem.Gülistan ŞAKAR Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar/İdari ve Mali işler Müdürlüğne Bağlı çalışanlar Konferans Salonu Soru-cevap
14 Temel eğitim Profesyonel Bakımda Kontrol Yöntemleri Müdahale Yöntemleri ve Hemşirelik Yaklaşımları Hasta Gözlemleri / Gözlem Derecelendirme/ İzolasyon Yöntemleri Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 05.04.2016 19.04.2016 60 dk. Uzm.Hem.Selda AYDIN Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar/İdari ve Mali işler Müdürlüğne Bağlı çalışanlar Konferans Salonu Soru-cevap
15 Temel eğitim Temizlik Atık yönetimi Tehlikeli ve tıbbi atık yönetimini bilmek,sigeler de bilgi sahibi olunması Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 03.05.2016 24.05.2016 60 dk. E.K.H.Nazlı ORHAN Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan sağlık personelleri ve Temizlik personelleri Konferans Salonu Soru-cevap
16 Temel eğitim Sigara ve Kanser Soru ve cevaplarla Sigara ve Kanser Çalışanların mevcut bilgilerini yeni gelişmelerle tazelemek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 05.04.2016 19.04.2016 60 dk. Uzm.Hem.Selda AYDIN Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar/İdari ve Mali işler Müdürlüğne Bağlı çalışanlar Konferans Salonu Soru-cevap
17 Temel eğitim İlaç Uygulamaları/ Psikofarmakoloji ve Hemşirelik uygulamaları Güvenli ilaç uygulama
IM uygulama
inhaler
Çalışanların mevcut bilgilerini yeni gelişmelerle tazelemek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 03.05.2016 24.05.2016 60 dk. Uzm.Hem.Selda AYDIN Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans Salonu Soru-cevap
18 Temel eğitim Akılcı İlaç Uygulamaları Neden akılcı ilaç kullanımı -Dikkat edilmesi gereken durumlar-Akılcı Antibiyotik kullanımı İlaç kullanımı konusun da kurumsal kural geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 07.06.2016 14.06.2016 60 dk. Akılcı İlaç Sorumlusu Doktor7Hemşire ve diğer sağlık personelleri Konferans Salonu Soru-cevap
19 Temel eğitim Kesici Delici Alet Yaralanmaları Standart Önlemler Korunma Riskli yaralanmalarda yapılması gerekenler Bildirimler Kesici Delici Alet yaralanmalarını önlemek için gerekli önlemlerin alınması ve olay ile karşılaşıldığında izlenecek uygulama basamaklarının öğrenilmesi Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 06.09.2016 27.09.2016 45 dk. E.K.H.Nazlı ORHAN Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans Salonu Soru-cevap
20 Temel eğitim Hap Planı Afetler /Hastane uygulamaları Çalışanların mevcut bilgilerini yeni gelişmelerle tazelemek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 06.09.2016 27.09.2016 60 dk. HAP Sorumlusu Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar/İdari ve Mali işler Müdürlüğne Bağlı çalışanlar Konferans Salonu Soru-cevap
21 Temel eğitim Kod Uygulamaları Mavi kod Pembe kod Beyaz kod Kırmızı kod Tüm çalışanların renkli kod uygulamaları bilmeleri ve  kısa sürede duruma müdahale yeteneklerinin gelişmesi Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 15/11/2016 60 dk. Uzm.Hem.Selda AYDIN Tüm Hastane Çalışanları Konferans Salonu Soru-cevap
22 Temel eğitim Kanser Kendi Kendine Meme Muayenesi/Meme Kanseri Tüm katılımcıların KKMM yapabilmesi Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 11.10.2016 25.10.2016 60 dk. Uzm.Hem.Selda AYDIN Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar/İdari ve Mali işler Müdürlüğne Bağlı çalışanlar Konferans Salonu Soru-cevap
23 Temel eğitim CPR/Mavi Kod TemelYaşam Desteği/İleri Yaşam Desteği Çalışanlara hasta güvenliği ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazandırmak-İleri yaşam desteği ile ilgili becerilerini geliştirmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 08.11.2016 22.11.2016 60 dk. Nazlı ORHAN Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar/İdari ve Mali işler Müdürlüğne Bağlı çalışanlar Konferans Salonu Soru-cevap
24 Temel eğitim Temizlik Atık yönetimi Tıbbi ve Tehlikeli atık konusunda çalışanların bilgi sahibi olması Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 18/10/2016 45 dk. E.K.H.Nazlı ORHAN Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlaSağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar/İdari ve Mali işler Müdürlüğne Bağlı çalışanlar Konferans Salonu Soru-cevap
25 Temel eğitim Enf.Kontrol Önlemleri İzolasyon Yöntemleri İsolayon uygulamaları ve figürleri konusun da çalışanların bilgi sahibi olması Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 13/12/2016 45 dk. E.K.H.Nazlı ORHAN Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanla Konferans Salonu Soru-cevap
26 Temel eğitim Diyabet İnsülin Uygulamaları Çalışanların mevcut bilgilerini yeni gelişmelerle tazelemek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 07..06.2016 14.06.2016 45 dk. E.K.H.Nazlı ORHAN Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans Salonu Soru-cevap
27 Temel eğitim Renkli Kod Uygulamaları Beyaz Kod pembe kod mavi kod Standart renkli uygulamaları bilip en kısa sürede müdahale edebilmek. Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 15/11/2016 45 dk. Uzm.Hem.Selda AYDIN İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışan veri giriş, karşılama yönlendirme, teknik, güvenlik çalışanları/Sağlık Bakım Hizmetlerine bağlı çalışanlar Konferans Salonu Soru-cevap
28 Temel eğitim Advers etki Advers etki nedir bildirimler nasıl yapılır Hangi durumlarda bildirim yapılır nasıl yapılır çalışanllar tarafından bilinmesi Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar 13/12/2016 60 dk. Adver s Birim Sorumlusu Hekim, Hemşire ve diğer sağlık personelleri Konferans Salonu Soru-cevap
29 Temel eğitim KANSER Kadın kansertleri Çalışanların mevcut bilgilerini yeni gelişmelerle tazelemek Düz anlatım Projeksiyon- Bilgisayar       Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans Salonu Soru-cevap
30 Temel eğitim Sigara ve Zararları Sigara zararı,kanser le bağlantısı İnsan Sağlığı konusun da sigararnın zararları konusun da farkındalık oluşturmak Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar       İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bağlı çalışan veri giriş, karşılama yönlendirme, teknik, güvenlik çalışanları/Sağlık Bakım Hizmetlerine bağlı çalışanlar Konferans Salonu Soru-cevap
31 Temel eğitim AİDS ve Korunma Yolları Bulaş yolarıbelirtiler tanı yöntemleri hemşirelik bakımı Tanı ve tedavi yöntemleri konusun da bilgi sahibi olarak hastalara etkin bakım verebilmek Düz anlatım-İnteraktif Projeksiyon- Bilgisayar 06.12.2016 13.12.2016 20.12.2016 40 dk. Uzm.Hem.Selda AYDIN Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Konferans Salonu Soru-cevap


Skip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin