T.C. Sağlık Bakanlığı
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi